Aros redondo en Oro amarillo

$120,000

Aros en Oro amarillo 18 Kltes. 750mlm.

(2 Diamantes 1,20mm. 0,02cts.) Redondo: 3,5mm. 

Ref 446450ob66